نوشته هایی با برچسب "نظام صنفی کشاورزی"

‫نشست مجازی روز جهانی کاهش اثر و مخاطرات بلایای طبیعی

‫نشست مجازی روز جهانی کاهش اثر و مخاطرات بلایای طبیعی

سید موسی رهنمایی :ادامه چالش تامین نهاده های دامی؛ اینبار کُندی حمل و نقل

سید موسی رهنمایی :ادامه چالش تامین نهاده های دامی؛ اینبار کُندی حمل و نقل

برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

اطلاعیه فنی حفظ نباتات در خصوص فرارسیدن زمان مناسب مبارزه با آفت کرم خوشه خوار انگور

اطلاعیه فنی حفظ نباتات در خصوص فرارسیدن زمان مناسب مبارزه با آفت کرم خوشه خوار انگور

دبیـر اجرایی صنف کشاورزی استان اصفهان گفت : تا کنون ۱۱۸ هزار پروانه فعالیت صنف کشاورزی در سطح استان صادر و  در سامانه سوخت و خدمات رسان تعریف شده

دبیـر اجرایی صنف کشاورزی استان اصفهان گفت : تا کنون ۱۱۸ هزار پروانه فعالیت صنف کشاورزی در سطح استان صادر و  در سامانه سوخت و خدمات رسان تعریف شده

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در سطح کشور کلید خورد

خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در سطح کشور کلید خورد

اولـین نشست جلسـات ادواری ماهانه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید

اولـین نشست جلسـات ادواری ماهانه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید

اولین همایش ملی کشاورزی قراردادی ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی

اولین همایش ملی کشاورزی قراردادی ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی

جدول مشاغل بخش کشاورزی

جدول مشاغل بخش کشاورزی