اولین همایش ملی کشاورزی قراردادی ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :