برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :