دبیـر اجرایی صنف کشاورزی استان اصفهان گفت : تا کنون ۱۱۸ هزار پروانه فعالیت صنف کشاورزی در سطح استان صادر و  در سامانه سوخت و خدمات رسان تعریف شده

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :