آرشیو "مهمترین اخبار"

با شکایت و تلاش دبیر و هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان رای هیأت عمومی در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند صادر شد

با شکایت و تلاش دبیر و هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان رای هیأت عمومی در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند صادر شد

https://sajed.divan-edalat.ir/Assistances/ShowGCAssistance?print=1&id=12388

زاینـده رودغــریب وفــرزندان ناسپـــاس

زاینـده رودغــریب وفــرزندان ناسپـــاس

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان خبر داد؛ احتمال توزیع ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان خبر داد؛ احتمال توزیع ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان

بیانیه مشترک گاوداران و نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های گاوداران و انجمن صنفی گاوداران استان اصفهان در گردهمایی مورخ ۲۹ بهمن و کارگروه مشورتی مورخ ۳۰ بهمن

بیانیه مشترک گاوداران و نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های گاوداران و انجمن صنفی گاوداران استان اصفهان در گردهمایی مورخ ۲۹ بهمن و کارگروه مشورتی مورخ ۳۰ بهمن

اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: وزارت نیرو به دنبال سست کردن پایه های حقآبه های بخش کشاورزی

اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: وزارت نیرو به دنبال سست کردن پایه های حقآبه های بخش کشاورزی

سخنان اسفندیار امینــی، دبیر اجرایــی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در گردهمایی اعتراضی کشاورزان اصفهان به ادامه برداشت های غیرقانونی از حقابه ها و جلوگیری از اجرای منابع جایگزین (بهشت آباد و کوهرنگ ۳)                  ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ وجاره – شرق اصفهان

سخنان اسفندیار امینــی، دبیر اجرایــی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در گردهمایی اعتراضی کشاورزان اصفهان به ادامه برداشت های غیرقانونی از حقابه ها و جلوگیری از اجرای منابع جایگزین (بهشت آباد و کوهرنگ ۳) ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ وجاره – شرق اصفهان

دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

نظام صنفی کشاورزی با فشارمردمی و دستورقضایی دادستان موفق شد درراستای قانون توزیع عادلانه آب بخش محدودی ازشعاع۵۰ متری رودخانه زاینده‌رود رادراین شهرک لاکچری‌نشین آزادسازی کند.هنوزبخش اعظمی ازحریم و بستر رودخانه زاینده‌رود درقلعه سرشیر در تصرف است.امیداست با توجه به ممنوعیت ساخت‌وسازهای غیرمجازدربستررودخانه نسبت به رفع این تصرفات اقدامات لازم انجام شود

نظام صنفی کشاورزی با فشارمردمی و دستورقضایی دادستان موفق شد درراستای قانون توزیع عادلانه آب بخش محدودی ازشعاع۵۰ متری رودخانه زاینده‌رود رادراین شهرک لاکچری‌نشین آزادسازی کند.هنوزبخش اعظمی ازحریم و بستر رودخانه زاینده‌رود درقلعه سرشیر در تصرف است.امیداست با توجه به ممنوعیت ساخت‌وسازهای غیرمجازدربستررودخانه نسبت به رفع این تصرفات اقدامات لازم انجام شود

حفظ نباتات در خصوص فرارسیدن زمان مناسب مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته(کرمانیا)

حفظ نباتات در خصوص فرارسیدن زمان مناسب مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته(کرمانیا)

بهره مندی و استفـاده از کلینیک دندانپزشـکی و آزمایشگاه طرف قرار داد با صنف کشاورزی استان

بهره مندی و استفـاده از کلینیک دندانپزشـکی و آزمایشگاه طرف قرار داد با صنف کشاورزی استان