بیانیه مشترک گاوداران و نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های گاوداران و انجمن صنفی گاوداران استان اصفهان در گردهمایی مورخ ۲۹ بهمن و کارگروه مشورتی مورخ ۳۰ بهمن

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :