اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: وزارت نیرو به دنبال سست کردن پایه های حقآبه های بخش کشاورزی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :