نوشته هایی با برچسب "نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان"

جدول مشاغل بخش کشاورزی

جدول مشاغل بخش کشاورزی

انتصاب مسعود عدل طلب  را به سمت مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد

انتصاب مسعود عدل طلب را به سمت مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد

“حقابه ها انفال است یا مالکیت خصوصی حقابه دار؟

“حقابه ها انفال است یا مالکیت خصوصی حقابه دار؟

جلسه کمیته ۱۵ نفره آب استان با موضوع هماهنگی تاریخ پایان آبیاری غله های کشت شده و همچنین تبادل نظر در خصوص توزیع آب تابستان   با حضور مدیران محترمشرکت آب منطقه ای و سازمان جهادکشاورزی استان   یکشنبه مورخ ۱۹خرداد ۹۸ در محل دفتر نظام صنفی کشاورزی استان برگزار گردید

جلسه کمیته ۱۵ نفره آب استان با موضوع هماهنگی تاریخ پایان آبیاری غله های کشت شده و همچنین تبادل نظر در خصوص توزیع آب تابستان با حضور مدیران محترمشرکت آب منطقه ای و سازمان جهادکشاورزی استان یکشنبه مورخ ۱۹خرداد ۹۸ در محل دفتر نظام صنفی کشاورزی استان برگزار گردید

اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :دولت به جای یارانه به واردات از کشاورزان حمایت کند

اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :دولت به جای یارانه به واردات از کشاورزان حمایت کند

استاندار به دعوت از صنف کشاورزی شهرستان اصفهان از طرح های کشاورزی، نوین آبیاری و تولیدی و زمین های زیر کشت مناطق شرق از جمله برآن شمالی، فساران، تیمیارت، برسیان، شاتور، جلگه، اژیه و ورزنه بازدید کرد

استاندار به دعوت از صنف کشاورزی شهرستان اصفهان از طرح های کشاورزی، نوین آبیاری و تولیدی و زمین های زیر کشت مناطق شرق از جمله برآن شمالی، فساران، تیمیارت، برسیان، شاتور، جلگه، اژیه و ورزنه بازدید کرد

صورتجلسه در خصـوص بررسی مسائل و مشکلات کارخانجات قند و چغندرکاران استان

صورتجلسه در خصـوص بررسی مسائل و مشکلات کارخانجات قند و چغندرکاران استان

صـورتجلسه دومین جلسه کارگـروه ستاد تنظیم بازار استـان اصفهان سال ۱۳۹۸

صـورتجلسه دومین جلسه کارگـروه ستاد تنظیم بازار استـان اصفهان سال ۱۳۹۸

مکاتبه سازمان جهاد کشاورزی با استانداری در خصوص  دستور همکاری در راستای ابلاغ نامه پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی کار های کشاورزی

مکاتبه سازمان جهاد کشاورزی با استانداری در خصوص دستور همکاری در راستای ابلاغ نامه پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی کار های کشاورزی

مکاتبات نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص تأمین لاستیک یارانه ای برای ماشین های کشاورزی  مورد نیاز کشاورزان

مکاتبات نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص تأمین لاستیک یارانه ای برای ماشین های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان