نوشته هایی با برچسب "نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان"

بازدید اعضای کمیته ۱۵ نفره آب استان از سرشاخه ها ، سرچشمه ها و بالادست رودخانه زاینده رود

بازدید اعضای کمیته ۱۵ نفره آب استان از سرشاخه ها ، سرچشمه ها و بالادست رودخانه زاینده رود

جلسه مسئولین نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با معاونین بانک رسالت استان اصفهان در خصوص تفاهم نامه همکاری نظام صنفی کشاورزی کشور و بانک قرض الحسنه  رسالت جهت خدمت رسانی به اعضای نظام صنفی کشاورزی سراسر کشور

جلسه مسئولین نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با معاونین بانک رسالت استان اصفهان در خصوص تفاهم نامه همکاری نظام صنفی کشاورزی کشور و بانک قرض الحسنه رسالت جهت خدمت رسانی به اعضای نظام صنفی کشاورزی سراسر کشور

جلسه کمیته مشورتی نظام صنفی کشاورزی کشور و دفتر تشکل های وزارت کشاورزی به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

جلسه کمیته مشورتی نظام صنفی کشاورزی کشور و دفتر تشکل های وزارت کشاورزی به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

نمایشگاه بین المللی اتماک

نمایشگاه بین المللی اتماک

جمع آوری اطلاعات و آمار مزارع و صورتجلسه شورای حفاظت آب شهرستان آران و بیدگل

جمع آوری اطلاعات و آمار مزارع و صورتجلسه شورای حفاظت آب شهرستان آران و بیدگل

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از آفات و بیماریها

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از آفات و بیماریها

نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان میزبان جلسه منطقه ای کشور

نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان میزبان جلسه منطقه ای کشور

اولین جلسه منطقه ای کشور به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

اولین جلسه منطقه ای کشور به میزبانی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

دود عدم اجرای قوانین نظام جامع دامپروری به چشم دامداران می‌رود

دود عدم اجرای قوانین نظام جامع دامپروری به چشم دامداران می‌رود

صورتجلسه نشست استانی نظام های کشاورزی شهرستان های استان

صورتجلسه نشست استانی نظام های کشاورزی شهرستان های استان