نوشته هایی با برچسب "نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان"

واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی  میدان میوه و تره بار اصفهان

واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی میدان میوه و تره بار اصفهان

اجاره غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

اجاره غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی روسیه  ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی روسیه ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷

برگزاری نمایشگاه مواد غذایی حلال هند   ۹الی ۱۰شهریور ۹۷

برگزاری نمایشگاه مواد غذایی حلال هند ۹الی ۱۰شهریور ۹۷

صورتجلسه دومین جلسه تنظیم بازار سال ۹۷

صورتجلسه دومین جلسه تنظیم بازار سال ۹۷

دیدار حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم اصفهان با اعضاء هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان اصفهان به همراه معتمدین کشاورزان شرق اصفهان

دیدار حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم اصفهان با اعضاء هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان اصفهان به همراه معتمدین کشاورزان شرق اصفهان

مصوبات کمسیون مشورتی کشاورزی  دفتر آقای حاجی دلیگانی  نماینده محترم مردم شریف شهرستان شاهین شهر

مصوبات کمسیون مشورتی کشاورزی دفتر آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مردم شریف شهرستان شاهین شهر

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی به کشور ساحل عاج

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی به کشور ساحل عاج