نوشته هایی با برچسب "زاینده رود"

ضوابط بسته بندي ميوه و تره بار صادراتي در سال ١٣٩٧

ضوابط بسته بندي ميوه و تره بار صادراتي در سال ١٣٩٧

اجاره غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

اجاره غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

دیدار حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم اصفهان با اعضاء هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان اصفهان به همراه معتمدین کشاورزان شرق اصفهان

دیدار حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم اصفهان با اعضاء هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان اصفهان به همراه معتمدین کشاورزان شرق اصفهان

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان

حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان

مجمع عمومی نوبت چهارم نظام صنفی شهرستان مبارکه

مجمع عمومی نوبت چهارم نظام صنفی شهرستان مبارکه

مجمع عمومی نوبت چهارم نظام صنفی شهرستان خوانسار

مجمع عمومی نوبت چهارم نظام صنفی شهرستان خوانسار

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:زیاده خواهی آب زاینده رود برای یزد بی تدبیری و گزافه گویی است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:زیاده خواهی آب زاینده رود برای یزد بی تدبیری و گزافه گویی است

انتصاب جناب آقای مهندس امینی به عنوان مشاور حقوقی نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی کشور

انتصاب جناب آقای مهندس امینی به عنوان مشاور حقوقی نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی کشور