تمدید بازگشایی سامانه سیتا تاریخ۳ مردادماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیلات تلفیقی (بدون یارانه)

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :