پیرو ابلاغ ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد استان پيرامون صدور مجوزهاي نظام صنفي كشاورزي

پیرو ابلاغ ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی  نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد استان پيرامون صدور مجوزهاي نظام صنفي  كشاورزي برگزار گردید در این جلسه  مديران محترم جهاد كشاورزي شهرستانهاي اصفهان، خميني شهر و فلاورجان و مدير محترم امور سرمايه گذاري سازمان  دبير محترم نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان – رئيس محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي حضور داشتندتولیدات-دامی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :