حضور آقای مهندس احسانی مدیرکل حوضه بهم پیوسته فلات مرکزی و زاینده رود

به گزارش روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان مهندس احسانی مدیر کل حوضه بهم پیوسته فلات مرکز ی دیداری عصر روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه با هیآت مدیره نظاتم صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان و دکتر میر محمد صادقی مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهان دیدار کرد.

در این دیدار که آقای دکتر عابدی نماینده محترم مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی ، معتمدین و  نمایندگان کشاورزان بخش بن رود حضور داشتند در خصوص مشکلات مربوط به حوضه زاینده رود  ، اجرای مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود ، مباحث ساماندهی ، حفاظت و بهره بردای رودخانه زاینده رود،بازگشایی آب پاییزه جهت کشت غله بحث و تبادل نظر شد.

پس از این دیدار جلسه ای  با حضور آقای  دکتر عابدی و معتمدین کشاورزان بخش مرکزی اصفهان و خوراسگان و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان جهت طرح مباحث فوق و گزارش جلسه دوازدهم شورای هماهنگی زانده رود  و بازگشایی آب برای کشت غله برگزار گردید.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :