بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی