نوشته هایی با برچسب "اصفهان"

دبیر اجرایی نظام صنفی  کشاورزی استان اصفهان:  به حقابه کشاورزان تعرض شده است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: به حقابه کشاورزان تعرض شده است

پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص اجرای ماده ۸ نظام جامع دامپروری با موضوع وضعیت اخذ عوارض جهت اعطا مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی

پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص اجرای ماده ۸ نظام جامع دامپروری با موضوع وضعیت اخذ عوارض جهت اعطا مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی

اهدا لوح  سپاس رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشورتوسط نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به مهندس مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بابت اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی کشاورزی

اهدا لوح سپاس رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشورتوسط نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به مهندس مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بابت اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی کشاورزی

نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد استان در خصوص نحوه صدور تاییدیه پروانه فعالیت  نظام صنفی کشاورزی برگزار گردید

نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد استان در خصوص نحوه صدور تاییدیه پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی برگزار گردید

جلسه چگونگی تأمین سوخت بخش کشاورزی با حضور نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

جلسه چگونگی تأمین سوخت بخش کشاورزی با حضور نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

حضور نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در جلسه توسعه مشاركت  بخش عمومي و خصوصي و توسعه زنجيره هاي ارزش (كشـاورزي قـرار دادي)

حضور نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در جلسه توسعه مشاركت بخش عمومي و خصوصي و توسعه زنجيره هاي ارزش (كشـاورزي قـرار دادي)

صورتجلسه مشترک در اولین جلسه منظم دوهفته یکبار  رئیس سازمان جهاد و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

صورتجلسه مشترک در اولین جلسه منظم دوهفته یکبار رئیس سازمان جهاد و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در سطح کشور کلید خورد

خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی در سطح کشور کلید خورد

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب  زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲   مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲ مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

جلسه شورای هماهنگی نظام های صنفی کشاورزی استان اصفهان

جلسه شورای هماهنگی نظام های صنفی کشاورزی استان اصفهان