نوشته هایی با برچسب "اصفهان"

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی روسیه  ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی روسیه ۲۷ الی ۲۹ تیر ماه ۹۷

برگزاری نمایشگاه مواد غذایی حلال هند   ۹الی ۱۰شهریور ۹۷

برگزاری نمایشگاه مواد غذایی حلال هند ۹الی ۱۰شهریور ۹۷

مصوبات کمسیون مشورتی کشاورزی  دفتر آقای حاجی دلیگانی  نماینده محترم مردم شریف شهرستان شاهین شهر

مصوبات کمسیون مشورتی کشاورزی دفتر آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مردم شریف شهرستان شاهین شهر

آگهی مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

آگهی مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی به کشور ساحل عاج

اعزام هیأت تجاری و بازاریابی به کشور ساحل عاج

صورتجلسه كميته برداشت غلات و دانه هاي روغني استان اصفهان

صورتجلسه كميته برداشت غلات و دانه هاي روغني استان اصفهان

اطلاع رساني جامع روش هاي مديريت خشكسالي در محصولات زراعي به كشاورزان

اطلاع رساني جامع روش هاي مديريت خشكسالي در محصولات زراعي به كشاورزان

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان

حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان