نوشته هایی با برچسب "اسفندیار امینی"

دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی -تیر ماه ۹۹

پاسخ ۱۱ سؤال در مورد دلیل خشکی و راهکارهای احیای زاینده رود از منظر قوانین و مصوبات شورایعالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود و نظر مراجع تقلید.      اسفندیار امینی صنف کشاورزی استان اصفهان

پاسخ ۱۱ سؤال در مورد دلیل خشکی و راهکارهای احیای زاینده رود از منظر قوانین و مصوبات شورایعالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود و نظر مراجع تقلید. اسفندیار امینی صنف کشاورزی استان اصفهان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: به حقابه کشاورزان تعرض شده است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: به حقابه کشاورزان تعرض شده است

اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :دولت به جای یارانه به واردات از کشاورزان حمایت کند

اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :دولت به جای یارانه به واردات از کشاورزان حمایت کند

بازتاب نشست خبری اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با موضوع ساماندهی ،حفاظت و بهره برداری و مسائل حوضه زاینده رود

بازتاب نشست خبری اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با موضوع ساماندهی ،حفاظت و بهره برداری و مسائل حوضه زاینده رود

صورتجلسه نشست استانی نظام های کشاورزی شهرستان های استان

صورتجلسه نشست استانی نظام های کشاورزی شهرستان های استان

بیست و ششمین نمـایشــگاه بیــن المـللی مـواد غذایی روســـیه ۲۶لغایت۲۹ شهریور ۱۳۹۷

بیست و ششمین نمـایشــگاه بیــن المـللی مـواد غذایی روســـیه ۲۶لغایت۲۹ شهریور ۱۳۹۷

سومین نمایشگاه بین المللی باعبانی ،نهادها ، گلخانه ها ،گیاهان دارویی ،ماشین آلات و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی باعبانی ،نهادها ، گلخانه ها ،گیاهان دارویی ،ماشین آلات و صنایع وابسته

دومين نمايشگاه توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان/گنجه

دومين نمايشگاه توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان/گنجه

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو