ثابت ماندن قیمت خرید شیر از دامدار مشکوک است! وزارت صنعت دشمن دامدار است پیگیری حجتی به تنهایی جوابگو نیست

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :