حضور معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر رکنی در جلسه نشست با نمونه های بخش دام شهرستان گلپایگان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :