مکاتبه سازمان جهاد کشاورزی با استانداری در خصوص دستور همکاری در راستای ابلاغ نامه پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی کار های کشاورزی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :