بازتاب نشست خبری اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با موضوع ساماندهی ،حفاظت و بهره برداری و مسائل حوضه زاینده رود

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :