نامه جمعی از سازمانهای مردم نهاد ،صنفی و اساتید دانشگاه عنوان شهردار محترم کلان شهر اصفهان در خصوص نگرانی برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی سطح و حومه شهر اصفهان و خطر نشست زمین و تخریب آثار تاریخی و میراث ارزشمند طبیعی و همچنین خشکی درختان چند ساله موجود در فضای سبز شهر اصفهان

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :