واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی میدان میوه و تره بار اصفهان

3780001 3780002

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :