حضور کشاورزان و حقابه داران حوضه زاینده رود در محل دریاچه ذوب اهن،سد چم آسمان و بند دو فولاد جهت مطالبه حقابه خود و اعتراض به برداشت های بی رویه از راینده رود

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :