رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مطرح کرد : دغدغه های کشاورزی برای ما و نظام مهندسی مشترک است

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :