آگهی تمدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات تالار ۲۶ میدان میوه و تره بار

آگهی تمدید مزایده واگذاری موقت حق امتیاز بهره برداری غرفات تالار ۲۶ میدان میوه و تره بار

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :