اعزام هیئت تجاری به کشورهای اسپانیا،ایتالیا و ترکیه

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :