صورتجلسه در خصـوص بررسی مسائل و مشکلات کارخانجات قند و چغندرکاران استان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :