آرشیو "مدیریت طرح ساماندهی و حفاظت ، بهره بردای زاینده رود"

انتقال آب حوضه ای آب برای صنایع آب بر

انتقال آب حوضه ای آب برای صنایع آب بر

تقدیر و تشکر کشاورزان فلاورجان از طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود

تقدیر و تشکر کشاورزان فلاورجان از طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود

تسلیت درگذشت مادر گرامی مهندس رهنمایی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

تسلیت درگذشت مادر گرامی مهندس رهنمایی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

بارگذاری های واقعی بر رودخانه زاینده رود که تاکنون افشا نشده است و پیگیری نظام صنفی استان با آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر جهت مکاتبه با وزیر نیرو

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:زیاده خواهی آب زاینده رود برای یزد بی تدبیری و گزافه گویی است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:زیاده خواهی آب زاینده رود برای یزد بی تدبیری و گزافه گویی است

بازدید از تأسیسات برداشت آب فولاد مبارکه

بازدید از تأسیسات برداشت آب فولاد مبارکه

نشست مشترک نمایندگان مجلس شهرستان های حوضه زاینده رودو  کمیته ۱۵ نفره آب استان

نشست مشترک نمایندگان مجلس شهرستان های حوضه زاینده رودو کمیته ۱۵ نفره آب استان

پنجمین جلسه کمیته ۱۵ نفره آب استان پنج شنبه ۷ دی ماه برگزار گردید.

پنجمین جلسه کمیته ۱۵ نفره آب استان پنج شنبه ۷ دی ماه برگزار گردید.

دلهره کشاورزان اصفهانی از خالی ماندن دست زاینده رود نداشتن ستاد احیای زاینده رود فاجعه است

دلهره کشاورزان اصفهانی از خالی ماندن دست زاینده رود نداشتن ستاد احیای زاینده رود فاجعه است