آرشیو "شهرستان ها"

جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر فرمانداری شهرستان نایین برگزار گردید

جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر فرمانداری شهرستان نایین برگزار گردید

برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

برگزاری جلسه هيئت بدوي تخلفات صنفي با حضور دادستان شهرستان گلپایگان

برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري ومبارزه با بيماري مشمشه ويژه پرورش دهندگان اسب شهرستان آران وبيدگل

برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري ومبارزه با بيماري مشمشه ويژه پرورش دهندگان اسب شهرستان آران وبيدگل

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون صورتجلسه برنامه ریزی و اعتبار بخشی پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی

جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون صورتجلسه برنامه ریزی و اعتبار بخشی پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی

پیگیـری نظام صنفـی کشاورزی شهرستان اردستـان در خصـوص اصـلاح و تعــدیل چاههـا و شـارژ کنتـور چاهها

پیگیـری نظام صنفـی کشاورزی شهرستان اردستـان در خصـوص اصـلاح و تعــدیل چاههـا و شـارژ کنتـور چاهها

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲  مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲ مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان بوئین و میاندشت

حضور نظام صنفی کشاورزی آران و بیدگل در کارگروه ها و جلسات شهرستان

حضور نظام صنفی کشاورزی آران و بیدگل در کارگروه ها و جلسات شهرستان

جلسه ساماندهی چوبداران و حمل کنندگان دام سبک و سنگین شهرستان گلپایگان

جلسه ساماندهی چوبداران و حمل کنندگان دام سبک و سنگین شهرستان گلپایگان