آرشیو "شهرستان ها"

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

حضور نظام صنفی کشاورزی شهرستان چــادگان در سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی،گلخانه نهاده و گـیاهان دارویی و صنـایع وابستـه آی فارم-آتماک ۲ الی ۵ مهـر مـاه ۱۳۹۸

جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون صورتجلسه برنامه ریزی و اعتبار بخشی پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی

جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون صورتجلسه برنامه ریزی و اعتبار بخشی پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی

پیگیـری نظام صنفـی کشاورزی شهرستان اردستـان در خصـوص اصـلاح و تعــدیل چاههـا و شـارژ کنتـور چاهها

پیگیـری نظام صنفـی کشاورزی شهرستان اردستـان در خصـوص اصـلاح و تعــدیل چاههـا و شـارژ کنتـور چاهها

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲  مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲ مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان بوئین و میاندشت

حضور نظام صنفی کشاورزی آران و بیدگل در کارگروه ها و جلسات شهرستان

حضور نظام صنفی کشاورزی آران و بیدگل در کارگروه ها و جلسات شهرستان

جلسه ساماندهی چوبداران و حمل کنندگان دام سبک و سنگین شهرستان گلپایگان

جلسه ساماندهی چوبداران و حمل کنندگان دام سبک و سنگین شهرستان گلپایگان

اقدامات انجام شده نظام صنفی کشاورزی گلپایگان در ایام مبارک دهه فجر۹۷

اقدامات انجام شده نظام صنفی کشاورزی گلپایگان در ایام مبارک دهه فجر۹۷

برگزاری کلاس آموزشی ارتقاء دانش دامداران توسط نظام صنفی کشاورزی شهرستان لنجان

برگزاری کلاس آموزشی ارتقاء دانش دامداران توسط نظام صنفی کشاورزی شهرستان لنجان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته شهرستان اردستان

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته شهرستان اردستان