آرشیو "اخبار مهم"

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی میادین مرکزی میوه و تره بار

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی میادین مرکزی میوه و تره بار

جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز  استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان

جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان سمیرم

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان سمیرم

طرح توزیع پروانه های کسب کشاورزی با اختصاص کد پستی به بهره برداران عضو اتاق اصناف کشاورزی

طرح توزیع پروانه های کسب کشاورزی با اختصاص کد پستی به بهره برداران عضو اتاق اصناف کشاورزی

مناسب ترین راهکارهای اجرایی بمنظور بهبود فرآیند نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

مناسب ترین راهکارهای اجرایی بمنظور بهبود فرآیند نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری

‫نشست مجازی روز جهانی کاهش اثر و مخاطرات بلایای طبیعی

‫نشست مجازی روز جهانی کاهش اثر و مخاطرات بلایای طبیعی

بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

تایید ۱۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به منظور بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور

تایید ۱۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به منظور بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور