آرشیو "اخبار مهم"

پیگیری ها نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص معافیت واحد های کشاورزی از پرداخت عوارض

پیگیری ها نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص معافیت واحد های کشاورزی از پرداخت عوارض

صورتجلسه مصوبات هشتمین جلسه کارگروه ماده ۱۱

صورتجلسه مصوبات هشتمین جلسه کارگروه ماده ۱۱

اسفنــدیار امینــــی  دبیر صنف کشـاورزی استان اصفهان  درخصوص فعالیت های سیاسی اصناف و تشکل ها گفت

اسفنــدیار امینــــی دبیر صنف کشـاورزی استان اصفهان درخصوص فعالیت های سیاسی اصناف و تشکل ها گفت

رفع تعهدات ارز حاصل از صـادرات به مقصد کشور های عراق و افغانستان

رفع تعهدات ارز حاصل از صـادرات به مقصد کشور های عراق و افغانستان

دبیـر اجرایی صنف کشاورزی استان اصفهان گفت : تا کنون ۱۱۸ هزار پروانه فعالیت صنف کشاورزی در سطح استان صادر و  در سامانه سوخت و خدمات رسان تعریف شده

دبیـر اجرایی صنف کشاورزی استان اصفهان گفت : تا کنون ۱۱۸ هزار پروانه فعالیت صنف کشاورزی در سطح استان صادر و  در سامانه سوخت و خدمات رسان تعریف شده

جلسه منطقه ای نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانهای شمال استان ( منطقه ۳ )به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان  اردستان برگزار گردید

جلسه منطقه ای نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانهای شمال استان ( منطقه ۳ )به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اردستان برگزار گردید

جلسه منطقه ای یک استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان فلارجـان بـرگزار گـردید

جلسه منطقه ای یک استان به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان فلارجـان بـرگزار گـردید

جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی شهرستان تیران و کرون برگزار گردید

جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی شهرستان تیران و کرون برگزار گردید

برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري ومبارزه با بيماري مشمشه ويژه پرورش دهندگان اسب شهرستان آران وبيدگل

برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري ومبارزه با بيماري مشمشه ويژه پرورش دهندگان اسب شهرستان آران وبيدگل

◼◼انا لله و انا الیه راجعون◼◼ ◼پیام تسلیت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

◼◼انا لله و انا الیه راجعون◼◼ ◼پیام تسلیت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی