مکاتبه جناب آقای ابطحی با وزیر نیرو در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده با پیگیری نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

پیگیری در خصوص پمپاژهای کشاورزان استان چهارمحال که از اوایل فروردین ۹۷ برداشت های آب از رودخانه را شروع شده از طریق اب آقای ابطحی نماینده محترم مردم شریف شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی و مکاتبه ایشان با وزیر نیرو

 

 

173000

 

1730003

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :