جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با معاونت قضایی دادگستری استان اصفهان پیرامون هم اندیشی به منظور ارائه راهکار جهت اجرای ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :