دومين نمايشگاه توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان/گنجه

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :