جلسه نظام صنفی کشاورزی استان با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی در خصوص بررسی اخذ عوارض از واحد های تولیدی کشاورزی توسط شهرداریها و بخشداریها

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :