بایگانی نویسنده

ابلاغ معاون مدیر عامل بانک کشاورزی در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بانک کشاورزی با ارائه پروانه کسب کشاورزی

ابلاغ معاون مدیر عامل بانک کشاورزی در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بانک کشاورزی با ارائه پروانه کسب کشاورزی

چهارمین جلسه هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برگزار شد

چهارمین جلسه هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برگزار شد

اعتبارنامه شهرستان جرقویه

اعتبارنامه شهرستان جرقویه

اعتبار نامه شهرستان ورزنه

اعتبار نامه شهرستان ورزنه

طرح جدید خدمت نوین صندوق بیمه کشاورزی در قالب دو زیر بخش ماشین های کاشت و برداشت (تراکتور و کمباین) با تخفیف پنجاه درصدی

طرح جدید خدمت نوین صندوق بیمه کشاورزی در قالب دو زیر بخش ماشین های کاشت و برداشت (تراکتور و کمباین) با تخفیف پنجاه درصدی

با شکایت و تلاش دبیر و هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان رای هیأت عمومی در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند صادر شد

با شکایت و تلاش دبیر و هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان رای هیأت عمومی در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند صادر شد

https://sajed.divan-edalat.ir/Assistances/ShowGCAssistance?print=1&id=12388

اسفنـدیار امینــی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از مصوبات جلسه با استاندار می گوید

اسفنـدیار امینــی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از مصوبات جلسه با استاندار می گوید

زاینـده رودغــریب وفــرزندان  ناسپـــاس

زاینـده رودغــریب وفــرزندان ناسپـــاس

تعرفه های ارائه خدمات  فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۰

تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۰

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی انتقاد دامداران از انفعال وزارت جهاد در تعیین نرخ شیرخام

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی انتقاد دامداران از انفعال وزارت جهاد در تعیین نرخ شیرخام