بایگانی نویسنده

️با امضای تفاهم‌نامه مشترک پایه‌ریزی شد
همکاری شش‌جانبه در خصوص ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی

️با امضای تفاهم‌نامه مشترک پایه‌ریزی شد

🔹️ به گزارش پات و به نقل از خبرگزاری ایانا، تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه فی‌مابین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی منعقد شد. بر اساس این تفاهم، برنامه‌ریزی برای توان‌افزایی فنی تخصصی و توسعه واحدهای مکانیزاسیون در الگوهای نظام بهره‌برداری، برنامه‌ریزی و حمایت از تحقیقات و توسعه الگوی استفاده از ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی متناسب با اندازه نظام‌های بهره‌برداری و همکاری برای تجمیع اطلاعات آماری ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی کشور بر عهده مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز متعهد شد نیازسنجی ماشین‌ها و صنایع کشاورزی متناسب با الگوی بهره‌برداری، همکاری برای اشتراک‌گذاری اطلاعات آماری ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی شبکه تحت پوشش و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای موضوع تفاهم‌نامه را به عهده بگیرد. در این تفاهم‌نامه آمار کارشناسان فنی ماشین‌ها و صنایع کشاورزی، طراحی دوره‌های آموزشی موردنیاز و آموزش کارشناسان ماشین‌ها و صنایع کشاورزی و صدور پروانه فعالیت واحد فنی تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی در الگوهای نظام بهره‌برداری بر دوش سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی گذاشته شد. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، انجام طرح‌های پژوهشی و تحقیقات کاربردی در راستای موضوع تفاهم‌نامه، همکاری برای جمع‌آوری آمار ماشین‌ها و صنایع کشاورزی و برنامه‌ریزی و همکاری در اجرای پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقات راهبردی در راستای توسعه مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی را بر عهده گرفت. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نیز متعهد به انجام تحقیقات کاربردی در راستای موضوع تفاهم‌نامه، همکاری برای جمع‌آوری آمار ماشین‌ها و صنایع کشاورزی و همکاری برای برگزاری کنفرانس‌ها و رویدادهای استارت آپی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی در راستای موضوع تفاهم‌نامه شد. بر اساس تفاهم‌نامه عضویت و صدور پروانه کسب اعضاء و واحد‌های مکانیزاسیون در نظام‌های بهره‌برداری، معافیت از بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما در کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر نیروی کار در نظام‌های بهره‌برداری و حمایت از منافع صنفی ذی‌نفعان حوزه ماشین‌ها و صنایع تبدیلی غذایی کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری به اتاق اصناف کشاورزی واگذار شد.

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی میادین مرکزی میوه و تره بار

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی میادین مرکزی میوه و تره بار

جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز  استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان

جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان سمیرم

جلسه توجیهی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در شهرستان سمیرم

طرح توزیع پروانه های کسب کشاورزی با اختصاص کد پستی به بهره برداران عضو اتاق اصناف کشاورزی

طرح توزیع پروانه های کسب کشاورزی با اختصاص کد پستی به بهره برداران عضو اتاق اصناف کشاورزی

مناسب ترین راهکارهای اجرایی بمنظور بهبود فرآیند نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

مناسب ترین راهکارهای اجرایی بمنظور بهبود فرآیند نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری

‫نشست مجازی روز جهانی کاهش اثر و مخاطرات بلایای طبیعی

‫نشست مجازی روز جهانی کاهش اثر و مخاطرات بلایای طبیعی

بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی