امیـر پژمـان هانـی دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اردستان مطرح کرد: تمام مشکلات بخش کشاورزی از بی مدیریتی مسئولان است

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :