اسفنــدیار امینــــی دبیر صنف کشـاورزی استان اصفهان درخصوص فعالیت های سیاسی اصناف و تشکل ها گفت

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :