اسفنــدیار امینــــی دبیر صنف کشـاورزی استان اصفهان درخصوص فعالیت های سیاسی اصناف و تشکل ها گفت

اسفنــدیار امینــــی
دبیر صنف کشـاورزی استان اصفهان
درخصوص فعالیت های سیاسی اصناف و تشکل ها گفت:
سوال اول _ آیا اصناف و تشکل ها مجازند وارد مسائل سیاسی شوند؟
اولاً صنف کشاورزی کار سیاسی نمی کند و بر اساس درخواست اعضای صنف که جمعیتی چند ده هزار نفری هستند و همچنین سایر تشکلها، مأموریت دارد یک آزمون و سنجش کارشناسی از نامزدهای مجلس یازدهم به عمل آورده و نتیجه ی آن را در اختیار مردم بویژه کشاورزان قرار دهد. صنف کشاورزی نیز ملزم به پیگیری کلیه اموری است که مورد تقاضای اعضا بوده و منافع ایشان را به دنبال دارد.
ثانیاً مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون نظام صنفی کشور اتحادیه های صنفی و اتاق‌های اصناف، اشخاص حقوقی و غیر انتفاعی هستند لذا قید و تصریحی در قانون نداریم که اصناف، منعی برای انجام امورات سیاسی داشته باشند ضمنا مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، “انجمن های سیاسی و صنفی، مشروط به رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزادند فعالیت کنند” و صنف کشاورزی نیز تمام قیود فوق را در تمام امور خود ،مراعات کرده است.

سوآل دوم – آیا صنف کشاورزی لیست میدهد؟
صنف کشاورزی ،تشکیلاتی سیاسی نیست که با گرایش سیاسی معین، نامزدهایی را انتخاب کرده و لیستی از ایشان اعلام عمومی نماید، بلکه خواسته اعضای صنف و فعالین محیط زیست و کشاورزی و دیگر تشکل‌ها این است که صنف کشاورزی یک آزمون علمی، حقوقی و اجتماعی از اعضا به عمل آورده و نتیجه کسب امتیازات آنها را به مردم اعلام کند، لذا خود نامزد ها هستند که بر اساس قابلیت های فردی خود در فهرست کسانی که امتیاز اول تا پنجم را کسب کرده اند، قرار می گیرند. بر همین اساس، هیئت مدیره صنف کشاورزی اصفهان، دبیرخانه ای برای انجام این ماموریت، تشکیل داد و به اتفاق آراء، حجت الاسلام صادق زاده را به عنوان دبیر این دبیرخانه معین نمود. متعاقب آن، این تصمیم به کلیه نامزدها اعلام شد و بیش از ۲۰ نفر، نامزدهای مطرح از جناح ها و مستقلین در محل دبیرخانه، با حضور اعضای هیئت مدیره و بعضی از معتمدین و فعالین اجتماعی، مصاحبه شدند و پرسشنامه ای نیز تنظیم شده است که مصاحبه شدگان، تکمیل کرده و خواهند نمود و نهایتاً نتیجه این سنجش مطابق امتیازات کسب شده، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :