دومین جشنـواره خربـزه گــرگاب زمان:۲۱ مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۱۸:۳۰ لغایـت ۲۲ مکان: ورودی شهر گرگاب – بوستـان ملت

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :