اهـدا لوح سپاس توسط نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به مدیران جهاد کشاورزی شهرستـان های آران و بیــدگل،اصفهـــان،اردستــان،سمیــرم وکاشــان به پاس تعامل و همکاری با نظام صنفی کشاورزی آن شهرستان

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :