رفع تعهدات ارز حاصل از صـادرات به مقصد کشور های عراق و افغانستان

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :