هانی نایب رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :ضرورت ایجاد یک مرکز تحقیقات پسته در اردستان

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :