دهمین جلسه کارگروه تنطیم بازار استان با حضور نظام صنفی کشاوزی استان اصفهان برگزار گردید

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :