اطـلاع رســانی در خصوص فراخوان واگذاری حق بهـره بردرای موقت امـاکن عرضــه محصــولات کشـــاورزی (میــوه و سبزیجات)تحت پوشش سازمان مدیریت میادین و تره بار شهرداری تهـران

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :