طرح جدید خدمت نوین صندوق بیمه کشاورزی در قالب دو زیر بخش ماشین های کاشت و برداشت (تراکتور و کمباین) با تخفیف پنجاه درصدی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :