کشاورزان بیمه گذار از عدم تناسب خسارت پرداختی صندوق بیمه محصولات کشاورزی با میزان خسارت وارده به محصولات زراعی و باغی گله مند ند

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :