پنجمین جلسه کمیته ۱۵ نفره آب استان پنج شنبه ۷ دی ماه برگزار گردید.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :