وزارت جهاد کشاورزی سیاست خرید تضمینی آب را در دستور کار قرار دهد

«

ظرفیت آب آن ۸۵۰ هزار میلیارد متر مکعب و حداکثر عمق آن ۲۰۰ متر است. میزان آب در دسترس کشور حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است که این میزان، احتیاج آبی ۷۰۰۰ سال ایران را توان دارد تأمین کند.

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان افزود: ES آب دریای خزر ۱۶ هزار و ES آب دریای عمان ۳۸ هزار است.

چوپانی تصریح نمود: دستگاه های حاکمیتی بدون توجه به این استعداد، به طور مستمر با مبحث آب شیرین کن ها سر ناسازگاری داشتند.

وی با بیان این که اگر یک میلی متر از آب دریای خزر را برداشت کنیم، توان داریم احتیاج آب شرب ۱۰ استان کشور را تأمین کنیم، اظهار کرد: دولت از محل عزیمت مقام معظم رهبری، خط آب شرب چابهار به خراسان را به طول بیشتر از ۱۰۰۰ کیلومتر با برداشت همه روزه یک میلیون مترمکعب شروع نموده است.

چوپانی افزود: در استان گلستان میتوان به طور آزمایشی با ایجاد آب شیرین کن های بسیار بزرگ، ضمن تأمین آب شرب استان گلستان، با امتداد آن به استان های خراسان شمالی و رضوی، آب شرب استان های همجوار را هم تأمین کرد. جابه جایی آب شرب به استان سمنان هم امکان پذیر است.

وی افزود: شرکت رعد آب جنوب، سال کنونی یک آب شیرین کن را در روستای احتیاج آباد شهرستان ترکمن به بهره برداری رساند که همه روزه ۱۰ هزار متر مکعب آب را شیرین می کند و در شبکه آب شرب بندر ترکمن و گمیشان و روستاهای اطراف با نرخ هر متر مکعب ۱۳۰۰ تومان تزریق می کند.

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان تصریح نمود: هم چنین توان داریم با احداث خط لوله سراسری، از آب شیرین شده برای استفاده از روش های کشاورزی نوین استفاده نماییم. در کشاورزی نوین استفاده آب به یک هفتم کاهش می یابد و کیفیت و کارکرد محصول نیز زیادتر می گردد. در بعضی کشورها از آب شیرین کن ها برای ایجاد شبکه آبیاری هوشمند در باغات میوه استفاده کردند که در آن با توجه به احتیاج گیاه آب به آن تزریق شده و از هدررفت آب جلوگیری می گردد.

چوپانی با اشاره به وجود ۷۰۰ هزار هکتار زمین های مراجع ملی در استان، اظهار کرد: توان داریم به طور آزمایشی با احداث ۲۰۰۰ هکتار گلخانه با تأمین آب از آب شیرین کن ها، سبزی و میوه کشورهای همجوار را تأمین کنیم.

وی با بیان این که این کار توجیه اقتصادی دارد، یادآور گردید: نرخ تمام شده تولید آب به واسطه آب شیرین کن ها، به مراتب کمتر از آب سدهاست، چون در سدها سرمایه گذاری بیشتری می گردد. هم چنین آب تولیدی در آب شیرین کن ها در زمان کمتری(یک سال) قابل دسترس است.

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گلستان با بیان این که در دنیا از این تکنولوژی استفاده می نمایند و ما از آن غافل شده ایم، یادآور گردید: این کارهای نیازمند آن است که وزارت جهاد کشاورزی سیاست خرید تضمینی آب را در لایحه بودجه سال ۹۸ در دستور کار خود قرار دهد. شرکت آبفا و آبفار نیز خرید تضمینی آب شرب را پیگیری کنند و دولت هم کار لوله گذاری خطوط جابه جایی آب را انجام دهد.

انتهای پیام

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :