نشست مشترک نمایندگان مجلس شهرستان های حوضه زاینده رودو کمیته ۱۵ نفره آب استان

نشست مشترک نمایندگان مجلس شهرستان های حوضه زاینده رودو  کمیته ۱۵ نفره آب استان

این جلسه که با حضور تنی چند از نمایندگان محترم مجلس  و اعضای کمیته ۱۵ نفره آب استان در محل دفتر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشکیل شد مهندس امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان  گزارشی از میزان کیفی و کمی  مصوبات ۹ ماده ای دهمین جلسه شورای عالی آب  ارائه نمود

در ادامه  به مشکلات اساسی حوضه از جمله برداشت های بالا دست ، عدم صرفه جویی در بخش شرب و صنعت و استان های دیگر،تخصیص های غیر مجاز وزارت نیرو و …پرداخته شد.

در ادامه دکتر ابوترابی ضمن قدردانی از مجموعه نظام صنفی کشاورزی  از عزم جدی مجمع نمایندگان استان جهت مطالبه به حق کشاورزان خبر داد و در همین راستا مقرر گردید طبق خواسته اعضاء کمیته ۱۵ نفره  در اولین فرصت جلسه مجمع نمایندگان استان و نمایندگان کشاورزان و مسئولین استانی تشکیل گردد.

دکتر عابدی که در این جلسه حضور داشتند از پیگیری جهت برگذاری نشست های تخصصی کمیسون های مربوطه مجلس با نمایندگان کشاورزان استان خبر داد.

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان مراتب قدانی خود را از کشاورزان شرق اصفهان جهت پایان دادن به تجمعات به حق خود بدلیل تقارن زمانی با اتفاقات اخیر در شهر های کشور اعلام داشته و  پیگیری مجدانه  نمایندگان و مسئولین مربوطه جهت احقاق حق کشاورزان در خصوص مشکلات بوجد آمده حوضه زاینده رود را خواستار شدند

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :