نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد استان در خصوص نحوه صدور تاییدیه پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی برگزار گردید

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :